11 ชื่อเรียกเสื้อกันหนาวสำหรับผจญความเย็นปีนี้ 11 Names of Jacket Designs for the coming winter

11 ชื่อเรียกเสื้อกันหนาวสำหรับผจญความเย็นปีนี้ 11 Names of Jacket Designs for the coming winter

ประเทศไทยไม่มีวินเทอร์ Winter วิน-เถอะรฺ หนาวแค่เห็นแม่คะนิ้งเฉพาะบนดอยสูงเยี่ยงนั้นผู้ที่มาจากประเทศที่มี real winters เขาไม่นับว่าคือ วินเทอร์ หรอก ฤดูหนาวของไทยเป็นเพียง Cold season โคลฺดฺ ซี-ชึน หรือ…