10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกใบนี้ 10 Natural Disasters of the World

10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกใบนี้ 10 Natural Disasters of the World

ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติในโลกของเรานั้นมีอยู่หลักๆ 2 แบบคือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ Natural Disasters แน-เชอ-รัล ดิ-แสส-เถอะรฺ และภัยพิบัติทางอุตสาหกรรม Industrial Disasters แต่จะว่าไปไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางไหนก็มาจากน้ำมือมนุษย์หรือมีน้ำมือมนุษย์เป็นส่วนร่วมทั้งนั้น พวกเราสังเกตกันบ้างไหมว่าในช่วงไม่เกิน 10 ปีย้อนไป…

24 Prettiest Rainbows to Make Your Day

24 Prettiest Rainbows to Make Your Day

Natural phenomena are nice being witnessed. Thunderbolts, Solar and Luna eclipses, even rains and snows are great seeing. One of colorful natural made things is rainbows. MThai English has selected 24 prettiest rainbows to make your day.
Good to know about a rainbow – courtesy of wikipedia
A rainbow is a phenomenon that is caused by reflection, refraction and dispersion of light in water droplets resulting in a spectrum of light appearing in the sky, taking the form of a multicoloured arc, caused by sunlight always appear in the section of sky directly opposite the sun. Rainbows can be full circles; however, the average observer sees only an arc formed by illuminated droplets above the ground, and centered on a line from the sun to the observer’s eye. A rainbow’s arc shows red on the outer part and violet on the inner side. This rainbow is caused by light being refracted when entering a droplet of water, then reflected inside on the back of the droplet and refracted again when leaving it, while a double rainbow, a second arc is seen outside the primary arc, and has the order of its colours reversed, with red on the inner side of the arc.