15 Uncountable Nouns Often Mistaken 15 คำนามนับไม่ได้ที่ใช้ผิดบ่อย

15 Uncountable Nouns Often Mistaken 15 คำนามนับไม่ได้ที่ใช้ผิดบ่อย

ไวยากรณ์เรื่องคำนาม หรือ Noun ออกเสียงว่า นาวนฺ นี้ พวกเราเรียนกันในชั้นประถม 2 หรือ 3 แล้วแต่โรงเรียน เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษแบบเบเบ (เบสิค Basic) ที่เป็นรากฐานของการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นสูงๆ…