การสะกดคำนั้นสำคัญหนา ออท่าน Spelling Always Matters

การสะกดคำนั้นสำคัญหนา ออท่าน Spelling Always Matters

เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ด้านภาษาศาสตร์มีชื่อแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักในนาม Dictionary com ได้รวบรวมคำสะกดผิดๆ ถูกๆ (แปลว่า ผิด) จากการทวีตของบุคคลซึ่งพยายามทำตัว (ทั้งที่ไม่ต้องพยายามก็ได้ ถ้าเป็นอยู่แล้ว) เป็นผู้นำสูงสุดของโลก เป็นคนฉลาดสุดๆ เป็นผู้นำมาซึ่งสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี…