5 of Strong Idioms ไม่ต้องสตรองก็ควรรู้

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่อยากเข้มแข็ง Strong แม้คำว่าสตรองที่คนไทยใช้ตามสมัยนิยมนั้นมิได้มีความหมายในเชิงเข้มแข็งอย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงความอาจหาญ ดูมั่นหน้ามั่นตา ดูสู้ชีวิตอีกด้วย แม้แต่อาจจะหมายถึงยอมทุกอย่างเพื่อสิ่งหนึ่ง และมักใช้สตรองกับเพศหญิง โดยตั้งอยู่บนหลักคิดที่ว่าผู้หญิงในสังคมไทยต้องไม่เป็นดังที่กล่าวมาแต่เมื่อมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเกิดเป็นดังที่กล่าวมา เธอก็จะกลายเป็น “สตรอง” ไปในทันที อย่าง Belle –…