3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

ในโลกธุรกิจและการทำงานนั้น การสื่อสารสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่หลายครั้ง “พนักงาน” หรือผู้ต้องติดต่อสื่อสารไม่รู้ว่าที่ว่าสำคัญนั้นก็รู้นะ แต่อะไร ตรงไหนบ้างหรือ ขอให้รู้เถอะ จะไม่ยอมสื่อสารอะไรไก่กาออกไป รวมทั้งถ้ารู้ว่าอะไรสำคัญ ตรงไหนต้องเน้นต้องระวังไม่สื่อออกไปผิดๆ คอยสังเกตสารที่รับมา พิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้สื่อสารที่ Competency…

วลีจำเป็น ใช้บ่อย ในการเขียน E-mail

วลีจำเป็น ใช้บ่อย ในการเขียน E-mail

การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันทำได้ในหลายรูปแบบ มี Tools เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาอำนวยความสะดวกและช่วยให้การสื่อสารนั้นรวดเร็วทันใจมากขึ้น การสื่อสารด้วยจดหมาย มีรูปแบบที่คุ้นเคย มีเอกสารแนบและรายละเอียดอื่นๆ ได้ถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail และในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมีมากขึ้น การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก [การเรียนรู้ภาษาอื่นไว้นับเป็นกำไรที่ใช้ไม่มีวันหมด] MThai…