3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

ในโลกธุรกิจและการทำงานนั้น การสื่อสารสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่หลายครั้ง “พนักงาน” หรือผู้ต้องติดต่อสื่อสารไม่รู้ว่าที่ว่าสำคัญนั้นก็รู้นะ แต่อะไร ตรงไหนบ้างหรือ ขอให้รู้เถอะ จะไม่ยอมสื่อสารอะไรไก่กาออกไป รวมทั้งถ้ารู้ว่าอะไรสำคัญ ตรงไหนต้องเน้นต้องระวังไม่สื่อออกไปผิดๆ คอยสังเกตสารที่รับมา พิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้สื่อสารที่ Competency…

10 Email Mistakes You Might Have Done

10 Email Mistakes You Might Have Done

Email has become one of major communications for these-day business. Unfortunately, It’s never been trained how to use it properly the way we use smartphones and other social networks.
MThai has grabbed what most mistaken emails are for sharing and learning. Check these out if they or some of them are what you have been doing or ever done.