โฉมงามกับสารพัดคำที่ว่าด้วยความงาม Beauty and the others of it

โฉมงามกับสารพัดคำที่ว่าด้วยความงาม Beauty and the others of it

เมื่อเราเอ่ยคำว่า งดงาม สวยงาม ในภาษาไทยก็มีคำตั้งมากมาย เช่น โฉมงาม โฉมสคราญ โฉมไฉไล เจริด เฉิดโฉม เป็นต้น ยังไม่นับถ้อยคำแสดงการเปรียบเทียบอีกมากมายเช่นกัน เราเห็นว่าแต่ละคำนั้นล้วนให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันไป นั่นก็เป็นเพราะ ความงามนั้นเป็นไปตามแต่สายตาของผู้มองเห็น…