7 สิ่งใช้สังเกตคนฉลาดกับคนมีพรสวรรค์ (2/2) 7 Differences of Bright learners and Gifted learners (2/2)

7 สิ่งใช้สังเกตคนฉลาดกับคนมีพรสวรรค์ (2/2) 7 Differences of Bright learners and Gifted learners (2/2)

มาพบกับภาค 2 ของสิ่งใช้สังเกตคนฉลาดกับคนมีพรสวรรค์ 7 Differences of Bright learners and Gifted learners ที่เคยนำเสนอไปก่อนปีใหม่ เผื่อเอาไว้ใช้สังเกตตัวเองและคนอื่นๆ รวมทั้งลูกหลาน มาดูเพิ่มอีก…

7 สิ่งใช้สังเกตคนฉลาดกับคนมีพรสวรรค์ (1/2) 7 Differences of Bright learners and Gifted learners (1/2)

7 สิ่งใช้สังเกตคนฉลาดกับคนมีพรสวรรค์ (1/2) 7 Differences of Bright learners and Gifted learners (1/2)

อ่านอะไรสนุกๆ ไปเรื่อยจนไปเจอบทความหนึ่งพูดถึงเด็กฉลาดกับเด็กมีพรสวรรค์ Bright kids VS Gifted kids เขาพูดถึงลักษณะของคน 2 แบบในการเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วคิดว่าน่านำมาแชร์กันที่นี่ เมื่อเด็กพวกนี้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ฉลาดกับคนมีพรสวรรค์นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันในการรับมือ ตอบสนองและจัดการกับเรื่องที่พบเจอ โดยมีลักษณะดังนี้ 1. Questions…