Funeral Ceremony คำศัพท์เกี่ยวกับงานศพที่ควรรู้

Funeral Ceremony คำศัพท์เกี่ยวกับงานศพที่ควรรู้

เราได้นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับความโศกเศร้าอาลัยไปแล้ว ตอนนี้ เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานศพ Funeral ceremony กันบ้าง หลายคนคงรู้จักคำนี้อยู่แล้ว Funeral ฟิว-เนอ-รัล งานศพ ซึ่งมีความหมายโดยรวมตั้งแต่เริ่มต้นพิธีไปจนกระทั่งฝังหรือเผาศพ คำต่อไปนี้เมื่อนำมา “ต่อท้าย” Funeral ก็หมายถึง งานศพ พิธีศพเหมือนกัน…