3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

ในโลกธุรกิจและการทำงานนั้น การสื่อสารสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่หลายครั้ง “พนักงาน” หรือผู้ต้องติดต่อสื่อสารไม่รู้ว่าที่ว่าสำคัญนั้นก็รู้นะ แต่อะไร ตรงไหนบ้างหรือ ขอให้รู้เถอะ จะไม่ยอมสื่อสารอะไรไก่กาออกไป รวมทั้งถ้ารู้ว่าอะไรสำคัญ ตรงไหนต้องเน้นต้องระวังไม่สื่อออกไปผิดๆ คอยสังเกตสารที่รับมา พิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้สื่อสารที่ Competency…