Hillbilly, Grassroots รักทรัมป์ด้วย Democracy

Hillbilly, Grassroots รักทรัมป์ด้วย Democracy

ปาดน้ำตากันยังไม่แห้งดี ประเทศ (ของเขา) ก็เกิดจราจลไปในหลายรัฐด้วยความเคียดแค้นแบบประชาธิปไตย (Democracy ที่เอาการเลือกตั้งเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่) ยอมไม่ได้ที่คนที่เราเกลียดจะขึ้นรั้งตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งที่ก็ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคนที่ตนเองรักและเทิดทูน กลุ่มอเมริกันชนที่เลือกทรัมป์ที่เรารู้กันอยู่ว่ามี เกษตรกร ผู้สูงอายุ พวกคู คลักซ์ แคลน (Ku Klux…