Hillbilly, Grassroots รักทรัมป์ด้วย Democracy

Hillbilly, Grassroots รักทรัมป์ด้วย Democracy

ปาดน้ำตากันยังไม่แห้งดี ประเทศ (ของเขา) ก็เกิดจราจลไปในหลายรัฐด้วยความเคียดแค้นแบบประชาธิปไตย (Democracy ที่เอาการเลือกตั้งเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่) ยอมไม่ได้ที่คนที่เราเกลียดจะขึ้นรั้งตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งที่ก็ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคนที่ตนเองรักและเทิดทูน กลุ่มอเมริกันชนที่เลือกทรัมป์ที่เรารู้กันอยู่ว่ามี เกษตรกร ผู้สูงอายุ พวกคู คลักซ์ แคลน (Ku Klux…

The Divide-and-Rule maker to be divided ชอบแบ่งแยกคนอื่น ก็ต้องอยู่อย่างแตกแยก

The Divide-and-Rule maker to be divided ชอบแบ่งแยกคนอื่น ก็ต้องอยู่อย่างแตกแยก

ปรากฏการณ์ไม่เอาทรัมป์ #AntiTrump กำลังแพร่ไปในหลายมลรัฐด้วยความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนฝ่ายเดโมแครตซึ่งคล้ายชีวิตคงจบแล้ว พวกเขามีถ้อยคำแสดงความเจ็บปวดต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เพิ่งผ่านไปในหลายรูปแบบ คำที่แจ่มชัดในความหมายจากใจของพวกเขาก็คือ He’s NOT my president. ฮีส น็อต มาย เพรสสิเดนทฺ…