เที่ยวเมืองนอก: คำพูด คำถามที่อาจได้ใช้เมื่อขึ้นเครื่องบิน 10 Phrases You Might Say/Ask in an Air Travel

เที่ยวเมืองนอก: คำพูด คำถามที่อาจได้ใช้เมื่อขึ้นเครื่องบิน 10 Phrases You Might Say/Ask in an Air Travel

เมื่อเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกนั้นแทบตลอดเส้นทางตั้งแต่ก้าวเท้าเหยียบสนามบิน เราท่านก็มักมีคำถามและคำพูดเพื่อบอกหรือแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งเพื่อขอความช่วยเหลือและสอบถามข้อมูลที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจ ยิ่งถ้าต้องเดินทางคนเดียวก็ยิ่งต้องรู้ให้เยอะๆ รู้จักที่ตั้งคำถาม รู้จักที่จะบอกข้อมูลที่ถูกถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลและมีการเดินทางที่ราบรื่นถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ MThai English นำเอา 10 Phrases You Might Say/Ask…