คำพูดตอบรับคำขอบคุณ How to respond a Thank you

คำพูดตอบรับคำขอบคุณ How to respond a Thank you

หลายๆ คนอาจเคยได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่หรือครูอาจารย์มาว่า มี 4 คำที่ควรพูดให้ติดปาก ได้แก่ สวัสดี (ทักทาย) ขอบคุณ ขอโทษ และไม่เป็นไร (แม้บางตำราบอกว่าต้องพูดคำว่า ฉันสวย / หล่อ…