The Divide-and-Rule maker to be divided ชอบแบ่งแยกคนอื่น ก็ต้องอยู่อย่างแตกแยก

The Divide-and-Rule maker to be divided ชอบแบ่งแยกคนอื่น ก็ต้องอยู่อย่างแตกแยก

ปรากฏการณ์ไม่เอาทรัมป์ #AntiTrump กำลังแพร่ไปในหลายมลรัฐด้วยความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนฝ่ายเดโมแครตซึ่งคล้ายชีวิตคงจบแล้ว พวกเขามีถ้อยคำแสดงความเจ็บปวดต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เพิ่งผ่านไปในหลายรูปแบบ คำที่แจ่มชัดในความหมายจากใจของพวกเขาก็คือ He’s NOT my president. ฮีส น็อต มาย เพรสสิเดนทฺ…