The Divide-and-Rule maker to be divided ชอบแบ่งแยกคนอื่น ก็ต้องอยู่อย่างแตกแยก

The Divide-and-Rule maker to be divided ชอบแบ่งแยกคนอื่น ก็ต้องอยู่อย่างแตกแยก

ปรากฏการณ์ไม่เอาทรัมป์ #AntiTrump กำลังแพร่ไปในหลายมลรัฐด้วยความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนฝ่ายเดโมแครตซึ่งคล้ายชีวิตคงจบแล้ว พวกเขามีถ้อยคำแสดงความเจ็บปวดต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เพิ่งผ่านไปในหลายรูปแบบ คำที่แจ่มชัดในความหมายจากใจของพวกเขาก็คือ He’s NOT my president. ฮีส น็อต มาย เพรสสิเดนทฺ…

Trump’s up! 2016 Presidential Election ผู้ชนะที่อาจหยุดการฆ่าฟัน

Trump’s up! 2016 Presidential Election ผู้ชนะที่อาจหยุดการฆ่าฟัน

การต่อสู้ทางการเมืองเปรียบไปก็เหมือนการต่อสู้ของสัตว์ใหญ่ ยิ่งเป็นฝ่ายการเมืองที่มีทรัพยากรและทุนทรัพย์ในมือมากเท่าใดก็ทำลายล้างคู่ต่อสู้ได้มาก ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่โดยรอบ โดยเฉพาะการเมืองประชาธิปไตยแบบที่คิดเอาเองว่า ดีที่สุดในโลก 2016 Presidential Election ทู เธาซันด์ ซิกสทีน เพร็สสิเด็นเชียล อิเล็กเชิน – การเลือกตั้งประธานาธิบดี…