ต่างประเทศ : เที่ยวยุโรปต้องระวังตัวอย่างไรบ้าง

ต่างประเทศ : เที่ยวยุโรปต้องระวังตัวอย่างไรบ้าง

ทวีปยุโรปถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับคนไทยหลายคนในการไปเที่ยวเมืองนอก อาจจะกล่าวได้ว่าสำหรับคนกลุ่มนี้แล้ว ยุโรปเป็นสถานที่เติมเต็มความฝันวัยเยาว์ และคนที่มีรสนิยมเดินเที่ยวในสถานที่มีชื่อเสียงระดับเอกอุของโลก เช่น โคลอสเซียม ที่อิตาลี มหาวิหารอันงดงามต่างๆ พระราชวังเก่าแก่หลายๆ แห่ง รวมทั้งปราสาทเก่าซึ่งให้บรรยากาศในยุคกลาง ยุคแห่งพระราชา พระราชินี เจ้าหญิง เจ้าชาย…