how to write a good email how to write emails วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เขียนอีเมล์อย่างไร

3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

Home / Easy English / 3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English

ในโลกธุรกิจและการทำงานนั้น การสื่อสารสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการรู้เป็นสิ่งสำคัญ แต่หลายครั้ง “พนักงาน” หรือผู้ต้องติดต่อสื่อสารไม่รู้ว่าที่ว่าสำคัญนั้นก็รู้นะ แต่อะไร ตรงไหนบ้างหรือ ขอให้รู้เถอะ จะไม่ยอมสื่อสารอะไรไก่กาออกไป รวมทั้งถ้ารู้ว่าอะไรสำคัญ ตรงไหนต้องเน้นต้องระวังไม่สื่อออกไปผิดๆ คอยสังเกตสารที่รับมา พิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้สื่อสารที่ Competency เคิม-เพ็ท-เท็น-สิ คือสามารถรับและโต้ตอบอย่างดี ไม่หลุดไม่รั่วให้คู่ค้า ลูกค้าที่รักของท่านต้องระคายเคืองสายตา หากรักษาจุดยืนของการทำงานให้ได้แบบ Competency แล้วไซร้ ความเป็นมืออาชีพ ก็จะถูกรับรับรู้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น MThai English จึงนำเอา 3 วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเหมือนมืออาชีพ 3 Tips of Writing Professional Emails in English มาฝาก

pixabay

3 สิ่งใดหนอที่ช่วยให้อีเมล์ของผมดูเป็นอีเมล์ที่เขียนโดยคนทำงานเก่ง ทำงานรู้เรื่องไม่มั่ว ไม่รั่วหรือแอ-เรอรฺ (error อ่าน แอ-เรอรฺ) แถมยังทำให้ผู้รับ-ส่งสารกับผมรู้สึกไว้ใจที่จะคุยโต้ตอบกับผมบ้างครับ อย่างนั้น ผมมาดูที่จะบอกต่อไปนี้นะ

          1. Subject Line หรือ หัวเรื่องของอีเมล์ เรื่องของจดหมาย ตรงช่องใส่ Subject นั้นสำคัญนะ ต้องใส่ชื่อเรื่องที่เราต้องการสื่อสารอย่างที่ understandable – อย่างเข้าใจได้ หมายถึงมนุษย์คนอื่นโดยเฉพาะผู้รับเข้าใจได้ ไม่ใช่ผมเข้าใจของผมคนเดียว คือเมื่อตั้งชื่อออกมาแล้วต้องเป็นชื่อที่สื่อสารได้ เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายว่าอีเมล์นี้เกี่ยวกับอะไร หรือใครและสำคัญเพียงใด ตัวอย่างเช่น

Meeting date changed เปลี่ยนแปลงวันประชุม
Question about the meeting/conference คำถามเกี่ยวกับการประชุม
Suggestion for your presentation คำแนะนำสำหรับการนำเสนอของคุณ

          2. Greeting หรือ การทักทาย ที่เห็นกันบ่อยๆ ก็คือ Dear + ชื่อคนที่เราส่งถึง, การทักทายนั้นเป็นจุดบ่งบอกมารยาทของผู้เขียนได้ดี การที่อีเมล์ของคุณมี greeting หรือไม่ การที่อีเมล์คุณทักทายด้วยภาษา “กันเองเกิ๊น” ก็จะบอกผู้รับอีเมล์ถึงความสุภาพมาก สุภาพน้อย และความหยาบคายในการสื่อสารได้ อาจโดนมองว่า ไม่สนิทกันขนาดนั้นมั้ง หรือผมเป็นเพื่อนเล่นคุณเหรอ

ตัวอย่างการใช้ greeting
Dear + ชื่อแรก (first name),
Hello + ชื่อแรก (first name),
Good morning/ Good afternoon + ชื่อแรก (first name),
Hi + ชื่อแรก (first name),

*การใส่ชื่อผู้อื่นเพิ่มเติมเข้าไปก็ทำได้นะ เช่น Hi Kookkoo, Gibby, and Good boys, อย่าลืม “ , ” นะ

tumblr

          3. Professional Closing การลงท้ายลงท้ายอีเมล์ นั่นเอง เช่นเดียวกับ Greeting นะ ถ้าอยากดูเป็นมืออาชีพ ดูเป็นคนทำงานเป็น ทำงานรู้เรื่องจะเขียนอีเมล์ก็ต้องลงท้าย Closing อีเมล์อารมณ์เดียวกับคำทักทายนั่นละ การลงท้ายอีเมล์มีข้อควรจำว่าต้องมีไมตรี มีความสุภาพและมีความเป็นมืออาชีพด้วย เพราะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้รับสามารถรับทราบถึงความสุภาพหรือไม่สุภาพได้

ตัวอย่างการลงท้าย
I look forward to hearing from you. {ใช้รูปประโยค look forward to + v. ing}
Thank you for your time.
Best wishes,
Sincerely,

tumblr

Follow us on MThai English Facebook

วิธีเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอื่นๆ อ่านต่อได้ที่นี่เลยค่ะ!!

วลีจำเป็น ใช้บ่อย ในการเขียน E-mail

10 Email Mistakes You Might Have Done