การใช้ Do วลี Do

6 วลี Do น่ารู้ จดจำ และนำไปใช้

Home / Easy English / 6 วลี Do น่ารู้ จดจำ และนำไปใช้

วลี หรือ Phrases เฟรส หมายถึงถ้อยความหรือถ้อยคำที่มีมากกว่า 1 คำรวมเป็น 1 วลี หลายๆ วลีในภาษาอังกฤษอาจมีความหมายตรงตัว เช่น Take away เทค-อะเวย์ – เอาไป เรามักพบเจอกับการรับประทานอาหาร take away หมายถึง เอาอาหารนั้นออกไป (จะไปไหนก็ได้แล้วแต่คนซื้อ) โดยเขาอาจถามเราว่า Do you want to have here or take away? ดุ ยุ วอนทฺ ทุ แฮฟ เฮียรฺ ออรฺ เทค กะ-เวยฺ? – จะทานที่นี่หรือนำกลับไป? หรือ To go ทุ โกว – เอากลับไปบ้าน เอาออกไปกินที่อื่น เช่น ไวตามิลค์ทูโก อย่างไรล่ะ

tumblr

หรือวลี In house อิน เฮาสฺ – ในบ้านหรือภายในก็ใช้ขยายตำแหน่งบางตำแหน่ง เช่น in house copywriter นักเขียนของบริษัท (ไม่ใช่ฟรีแลนส์) หรือวลี Live in ลิฟ อิน – อยู่ใน เรามักเห็นใช้กับ Live in maids ลิฟ อิน เมดสฺ – แม่บ้านที่อยู่กับบ้านเรา (ไม่ใช่มาทำงานแล้วกลับบ้านไป) เหล่านี้ยังพอเดาความหมายได้ แต่ยังมีวลีที่อยู่กับคำว่า Do จำนวนหนึ่งที่มีความหมายหลุดโลกไปเลย เรามาดูกัน

 

#1 Do … in ดุ … อิน – ฆาตกรรม หรือหมดแรง

เช่น She’s done him in. ชีส ดัน ฮิม อิน – เธอฆ่าเขาตาย
I am done in after a long journey. ไอฟ ดัน อิน อาฟเถอะรฺ เอะ ลอง เจอรฺ-หนิ – ผมหมดแรงแล้วหลังจากเดินทางมาไกล

tumblr


#2 Do … up
ดุ … อัพ – มัด ห่อ รวบรวม

เช่น She’s done her hair up before taking a shower. ชีส ดัน เฮอรฺ แฮรฺ รัป บิ-ฟอรฺ เทกกิง อะ ชาวเหวอะรฺ – เธอรวบผมขึ้นก่อนจะไปอาบน้ำ

 

#3 Do … down ดุ … ดาวนฺ – วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเพื่อลดความสำคัญของคนอื่น (เฮ้อ)

เช่น Doing some of different cultures down makes you look stupid. ดุอิง ซัม ม็อบ ดิฟเฟอเรนทฺ คัลเฉอะรฺสฺ ดาวนฺ เม็คสฺ ยุ ลุค สตุ-ผิด – การวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมที่แตกต่างทำให้คุณดูงี่เง่า

Getty Images

#4 Do … over ดุ … โอฟเฝอะรฺ – ทำความสะอาด หรือทำให้ดูใหม่ขึ้น ดีขึ้น

เช่น Let’s do our bedroom over. เลส ดุ เอา-เหรอะ เบดรูม โอฟเฝอะรฺ – ทำห้องนอนของเราให้ดูดี ดูใหม่กันเถอะ

tumblr

#5 Do … without  ดุ วิธเอาทฺ – ดำเนินไปโดยไม่มี… อยู่โดยไม่มี… ทำบางอย่างโดยไม่มีบางอย่าง

เช่น She could do without food for a day. ชี คูด ดุ วิธเอาทฺ ฟูด ฟอรฺ ระ เดยฺ – เธออยู่ได้ทั้งวันโดยไม่กินอะไรเลย

 

#6 Do … out of … ดุ เอาทฺ ถ็อฟ – กันบางคน/บางสิ่งออกห่างจากสิ่งที่ควรได้ ควรมี หรือสกัดดาวรุ่ง (เฮ้อ)

เช่น She’s evil. She’s done all of the colleagues out of the promotions they should have had. ชีส อิ-วิล. ชีส ดัน ออล ล็อฟ เดอะ คอลลีกสฺ เซาทฺ อ็อฟ เดอะ โพร-โมะ-ชึนสฺ เดยฺ ชูด แฮฟ แฮด – เธอช่างร้ายลึก คอยสกัดดาวรุ่งเพื่อนร่วมงานจากการเลื่อนขั้นที่พวกเขาควรได้มาตลอด

Getty Images

 

Follow us on MThai English Facebook