เที่ยวเมืองนอก: 7 สิ่งต้องได้ยินระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบิน 7 Things You Might Hear in an Air Travel

Home / Easy English / เที่ยวเมืองนอก: 7 สิ่งต้องได้ยินระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบิน 7 Things You Might Hear in an Air Travel

ไปเมืองนอกเมืองนานั้นทางที่ดีต้องไม่ไปมัวแชท หรือทำตัวเป็นสังคมก้มหน้า มัวแต่แชร์ อัพ สเตตัสให้ใครๆ รู้ว่าไปเที่ยวเมืองนอกอยู่ล่ะ ควรคอยฟังประกาศ ฟังคำถามใครต่อใครอยู่ตลอดการเดินเพราะ You’ll never walk alone. ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าสนามบินจนถึงที่หมายเราต่างอยู่กับผู้คน เฉพาะสิ่งที่เราต่างต้องคอยฟังแล้วก็เยอะแยะมากมายแล้ว อย่าไปทำอะไรให้ขายหน้าประเทศชาติ ยกเว้นการไปกับทัวร์ก็จะสบายหน่อย ดูธงให้ดีๆ ก็โอเค แต่การเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยตัวเองนั้นเป็นการฝึกเรื่องการฟังได้อย่างดี MThai English จึงนำ 7 Things You Might Hear in an Air Travel เสียงประกาศ เสียงเรียกหลายๆ อย่างที่เราต้องคอยฟังมาฝาก อย่ามัวใจลอย

tumblr

1. Passengers for flight … Please proceed to Gate

พาสเซ็นเจอะรฺ ฟอรฺ ไฟลฺทฺพลีส โพรสีด ทุ เกท … – ผู้โดยสารเที่ยวบิน … ให้ไปที่เกท …

อย่ามัวช้อปดิวตี้ฟรี ฉีดน้ำหอม ชิมอาหารในเลาจ์ กินเบอร์เกอร์คิงรองท้องจนลืมเวลา

tumblr

2. Passengers may now begin boarding.

พาสเซ็นเจอะรฺ เมยฺ นาว บิ-กิน บอรฺดดิง – ผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้แล้วค่ะ/ครับ

อย่ามัวคุยโทรศัพท์ คุยไลน์จนไม่ได้ฟังพนักงานที่เกทเรียกขึ้นเครื่อง บางครั้งอาจเห็นเขาเรียก Priority passengers คนชรา เด็ก ผู้นั่งวีแชร์หรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษขึ้นก่อน แล้วเรายังอาจได้ยินพนักงานบริการตอนกำลังจะเดินออกจากเกทและเข้าสู่เครื่องบินพูดว่า Welcome aboard. เวลคัม อะบอรฺด – ยินดีต้อนรับขึ้นเครื่องค่ะ/ครับ

* Aboard ไม่ใช่ Abroad

tumblr

3. Please put your bag here +/ Please open your bag.

พลีส พุท ยอรฺ แบก เฮียรฺ +/ พลีส โอเพิน ยอรฺ แบก – กรุณาวางกระเป๋าที่นี่ และหรือ กรุณาเปิดกระเป๋าด้วยค่ะ/ครับ

tumblr

4. Flight … has been cancelled or Flight … has been delayed.

ไฟลฺทฺ … แหส บีน แคนเซิลดฺ /ไฟลฺทฺ … แหส บีน ดิ-เลย์ดฺ – เที่ยวบิน … ยกเลิก หรือ เที่ยวบิน … ล่าช้า

พอขึ้นไปนั่งบนเครื่องก็จะได้ยินการประกาศต่างๆ

tumblr

5. Please put your tray back up.

พลีส พุท ยอรฺ เทรยฺ แบ็ค อัพ – ช่วยเก็บโต๊ะด้านหน้าด้วยค่ะ/ครับ

บางทีอาจได้ยินว่า Please put your tray table back up.

tumblr

6. Please put your seat back in the upright position.

พลีส พุท ยอรฺ สีท แบ็ค กิน เดอะ อัพ-ไรทฺ โพสิเชิน – ช่วยปรับพนักเก้าอี้ของท่านให้ตั้งตรงด้วยค่ะ/ครับ

tumblr

7. Please fasten your seat belt.

พลีส ฟาสเท็น ยอรฺ สีท เบ็ลฺทฺ – กรุณารัดเข็มขัดที่นั่งของท่านด้วยค่ะ/ครับ

ได้ยินประกาศเหล่านี้ก็ปฏิบัติตามจะได้ปลอดภัย เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Follow us on  MThai English Facebook

You may like >> เที่ยวเมืองนอก: คำพูดที่ต้องเจอ 10 Phrases You Might Hear ในการเดินทาง

>>  เที่ยวเมืองนอก: คำพูด คำถามที่อาจได้ใช้เมื่อขึ้นเครื่องบิน 10 Phrases You Might Say/Ask in an Air Travel

pixabay com