Disaster Natural Disasters World

10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกใบนี้ 10 Natural Disasters of the World

Home / Easy English / 10 ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกใบนี้ 10 Natural Disasters of the World

ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติในโลกของเรานั้นมีอยู่หลักๆ 2 แบบคือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ Natural Disasters แน-เชอ-รัล ดิ-แสส-เถอะรฺ และภัยพิบัติทางอุตสาหกรรม Industrial Disasters แต่จะว่าไปไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางไหนก็มาจากน้ำมือมนุษย์หรือมีน้ำมือมนุษย์เป็นส่วนร่วมทั้งนั้น พวกเราสังเกตกันบ้างไหมว่าในช่วงไม่เกิน 10 ปีย้อนไป โลกเราได้แนะนำให้มนุษย์หลายพันล้านคนได้รู้จักกับปรากฏการณ์และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พวกเขาและพวกเราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในหลายช่วงชีวิตปู่ย่าตายายของเราเลย และโลกก็ไม่ได้ถามว่าเราสักคำว่าอยากรู้จักไหม โลกอาจจะเป็นคนไม่ทู่ซี้ตอแยพูดมากกับมนุษย์ตัวเล็กๆ อย่างเราที่จ้องใช้ประโยชน์จากโลก จึงส่งภัยพิบัติต่างๆ มาทำความรู้จักกับเรา แล้วเราล่ะ รู้จักพวกเขาเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด เรามาดูกันดีกว่าว่าโลกได้แนะนำภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรให้เราได้รู้จักแล้วบ้าง

Earthquakes เอิรฺธ-เขวคสฺ – แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก Earth’s plates เอิรฺธส เพลทสฺ ซึ่งแผ่นที่สำคัญจริงๆ มีประมาณ 20 แผ่น และการเคลื่อนที่จนเกิดสั่นไหวนั้น 4 ใน 5 ครั้งเขาว่าเกิดขึ้นบริเวณ Pacific Rim หรือบรรดาประเทศที่อยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเอง เพราะมี Volcanoes โวลเคะโนวสฺ – ภูเขาไฟอยู่มากมายจากทั้งหมดในโลกประมาณ 1500 ลูกส่วนใหญ่อยู่บนแปซิฟิก ริม

tumblr
tumblr

Floods ฝลัดสฺ – น้ำท่วม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากลมพายุ Storms สตอรฺม ซึ่งเป็นคลื่น (อีกเช่นกัน) พัดมาพร้อมพลังงานมหาศาลผ่านน้ำ ทั้งแม่น้ำและมหาสมุทรเอาน้ำมาตกเป็นฝนบนแผ่นดิน สร้างความเสียหายจากปริมาณน้ำมากมายเกินปกติ สูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทอง งบประมาณและชีวิต

tumblr
tumblr

Tsunami สึนามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึงคลื่นใต้น้ำหรือคลื่นในกระแสน้ำ Tidal wave ไท-ดัล เวฟ โลกแนะนำให้เรารู้จักเขาจากการเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Harbor wave อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ ได้ว่า ปรากฏการณ์มหาสมุทรน้ำกระฉอก เหมือนน้ำในกะละมังที่ถูกจับเอียงนั่นละ แต่มันไม่ใช่แค่น้ำในกะละมังไง เพราะคลื่นของสึนามิวิ่งมาจากที่ไกลๆ ได้หลายพันกิโลเมตรพร้อมกับรวบรวมพลังงานมหาศาล (คลื่นก็คือพลังงานน่ะนะตามหลักวิทยาศาสตร์) เอามาฝากชายฝั่งที่คลื่นเข้ากระทบ

โลกแนะนำให้ประเทศไทยรู้จักสึนามิครั้งแรกในปีพ.ศ. 2547

tumblr
tumblr

Mudslides มัด-สไลดฺส – ดินโคลนถล่ม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกหนัก ดินโคลนจากที่สูงหรือภูเขาก็ไหลลงมา เหมือนคลื่นโคลน มันทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางทางมัน

Youtube
tumblr

Drought เดราทฺ – ภัยแล้ง เกิดจากฝนตกที่ไม่ตามปกติ ทำให้ชีวิตต่างๆ ขาดน้ำ

tumblr
tumblr

และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เริ่มพบบ่อยครั้งขึ้นก็คือ

Epidemic เอ-พิ-เดอ-หมิก – โรคระบาด ที่เรารู้จักกันดีก็คือไข้หวัดนก Bird flu ไข้หวัดหมู Swine flu

tumblr
Youtube

Heat waves ฮีท เวฟสฺ – คลื่นความร้อนซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในรอบไม่เกิน 10 ปีนี้ โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป

Youtube

และที่มีบ่อยๆ ก็คือ Forest Fires หรือ Wildfires ฟอเร็สทฺ ไฟเออรฺส / ไวลฺ-ไฟเออรฺส – ไฟป่า มักเกิดในฤดูร้อนหรือเกิดได้จากฟ้าผ่าและการเผาป่าของมนุษย์ตัวเล็กๆ

tumblr

Avalanche อะ-วะ-ลอนชฺ – หิมะถล่ม เกิดเมื่อมีหิมะที่ตกมาใหม่ยังไม่แน่นถล่มลงมา เหมือนดินโคลนถล่มแต่มันเป็นหิมะและเดินทางด้วยความเร็วราว 80 กม./ชม.

tumblr

Blizzards บลิซ-เสิรฺดส – พายุหิมะ แทนที่จะเป็นพายุฝน แต่อันนี้เป็นหิมะ ผู้ประสบภัยจะเสียชีวิตจากการติดอยู่ในพายุด้วยอาการ hypothermia ไฮโปเธอรฺเมีย หรือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไป

Youtube

Follow us on MThai English Facebook

Related topic click here !!