Photo Photographer การถ่ายภาพ รูปภาพ

ดูสิ 5 – Photo น่าจดจำแล้วนำไปใช้ (ให้ถูก)

Home / Easy English / ดูสิ 5 – Photo น่าจดจำแล้วนำไปใช้ (ให้ถูก)

สำหรับคนไทยหลายคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ชอบอ่านและดูภาพในหนังสือหรือนิตยสารต่างประเทศน่าจะคุ้นเคยกับถ้อยคำที่จะเอ่ยต่อไปนี้ดีอยู่แล้ว ครั้นอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะการถ่ายภาพกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษก็อาจพบว่า Photo – Photograph, Photographer, Photography, Photogenic และ Photographic อาจถูกพูดถึงบ่อยๆ แต่ก็อาจไม่แน่ใจในการออกเสียง เพราะอาจเคยได้ยินเพื่อนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เอื้อนเอ่ยแล้วทำไมไม่เหมือนที่เราเรียนมาจากโรงเรียนล่ะ

เรามาดูกันหน่อยว่า ออกเสียงคำพวกนี้อย่างไรดี

เริ่มที่ Photo ออกเสียงว่า โฟว-โถะวฺ จะเห็นว่า เสียงท้ายสั้นกว่า (สระ อะ เสียงสั้น) ดังนั้นคำอื่นๆ ที่มี Photo จะไม่ใช่ โฟ-โต้ ตามนี้นะ

PHOtograph (n.) โฟว-โถะวฺ-กราฟ (ออกเสียงอย่างเดียวนะ ห้ามเขียนทับศัพท์ ว่า โฟ้ว-โถะ-กราบฟ.) – ภาพถ่าย ภาพ

tumblr

เช่น He loves taking a lot of photographs when he travels. ฮี ลัฟสฺ เทค-คิง อะ ล็อต ถ็อฟ โฟว-โถะวฺ-กราฟสฺ เวน ฮี ทราฟ-เวลส. – เขาชอบถ่ายรูปเยอะแยะเลย เมื่อไปท่องเที่ยว

PHOtograph (v.) Photograph – ออกเสียงเหมือนกัน โฟว-โถะวฺ-กราฟ (กริยา) – ถ่ายภาพ ถ่ายรูป

เช่น He told me he photographed the things that he loved. ฮี โทลฺดฺ มี ฮี โฟว-โถะวฺ-กราฟดฺ เดอะ ธิงสฺ แธ็ท ฮี ลัฟดฺ – เขาบอกฉันว่าชอบถ่ายภาพสิ่งที่เขารัก

tumblr

PhoTOGrapher (n.) Photographer โฟว-ท็อก-กรัฝ-เฝอะรฺ – ช่างภาพ

PhoTOGraphy (n.) Photographyโฟว-ท็อก-กรัฝ-ฝิ – การถ่ายภาพ

PhotoGEnic (n.) โฟว-โถะวฺ จี หนิก – ถ่ายรูปขึ้น (สวยกว่าตัวจริงและไม่ใช้แอปหน้านวลฟรุ้งฟริ้ง)

tumblr

เช่น James’s photogenic face stayed beautiful even after his serious accident. เจมสฺ โฟว-โถะวฺ จี หนิกสฺ เฟส สเตย์ดฺ บิว-ดะ-ฟูล อิ-เวน อัฟเถอะ หิส ซี-เหรียส แอ็ก-สิ-เดนทฺ – ความหล่อขึ้นกล้องของเจมส์ยังคงอยู่แม้จะเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมาแล้ว

PhotoGRAPhic (adj.) โฟว-โถะวฺ กราฟ ฝิก – เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เกี่ยวกับภาพถ่าย
เช่น Her photographic capabilities made every of photo-guru at the studio to agree.ฮอรฺ โฟว-โถะวฺ กราฟ ฝิก แค็ป-ผะ-บิ-ลิ-ถิสฺ เมด เอ็ฟ-วริ อ็อฟ โฟว-โถะวฺ-กูรู แอ็ท เธอะ สตูดิโอ ทุ อะ-กรี – ความสามารถด้านการถ่ายภาพของเธอทำให้กูรูถ่ายภาพทุกคนที่สตูดิโอเห็นพ้องต้องกัน

 

ติดตามเรื่องอื่นๆ ของเราได้ที่ Facebook : MThai English