Grape sour grapes ยาฆ่าเเมลง องุ่น

Easy English and more: องุ่น จะเปรี้ยวหรือหวานก็อาจมาพร้อมยาฆ่าแมลง

Home / Easy English / Easy English and more: องุ่น จะเปรี้ยวหรือหวานก็อาจมาพร้อมยาฆ่าแมลง

องุ่น คือ Grape เกรป ในภาษาอังกฤษ เป็นผลไม้ที่มีรสหวานดังสำนวน Sour Grapes ซึ่งก็คือการหลอกตัวเอง ตามนิทานที่เจ้าหมาจิ้งจอกผู้พยายามคว้าองุ่นพวงงามแต่ไม่ได้เสียทีมันจึงบอกว่า โธ่ ไม่เอาก็ได้ องุ่นมันเปรี้ยว จึงเกิดสำนวนนี้เพื่อเปรียบเทียบกับการหลอกตัวเองว่า สิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก็คือสิ่งไม่ดีพอ

พูดถึงองุ่น ประเทศไทยนำเข้าองุ่นจากประเทศต่างๆ ดังนี้ เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา ชิลี และเปรู เรามาดูกันคำว่าองุ่นในภาษาของประเทศเหล่านี้คืออะไรบ้าง

tumblr

ภาษาเกาหลี  포도    อ่านว่า   โพโด
ภาษาฮินดี     अंगूर     อ่านว่า   อังคูร
ภาษาจีน        葡萄     อ่านว่า   ผูเถา

องุ่น มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการ และมีส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และยังช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการจับตัวของก้อนเลือด และลดโคเลสเตอรอลชนิด LDL  (ไขมันไม่ดี) องุ่นที่เราบริโภคกันทั่วไป แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ ได้แก่ องุ่นแดง  องุ่นดำ  องุ่นเขียว

tumblr

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสุ่มตัวอย่างขององุ่นนำเข้าจำนวน 260 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขปริมาณร้อยละ 0.4 ซึ่งยังนับว่า เป็นปริมาณที่น้อยมาก เรียกได้ว่าการรับประทานองุ่นนำเข้านั้นก็มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามต้องผ่านการล้างทำความสะอาดเสียก่อน

นักวิจัยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้เสนอวิธีการกำจัดยาฆ่าแมลง ที่เราเรียกกันว่า Pesticide เพสทิไซดฺ ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

1. ล้างด้วยน้ำธรรมดาให้น้ำไหลผ่าน หรือล้างด้วยด่างทับทิม
2. ปอกเปลือกแล้วแช่ด้วยน้ำสะอาด
3. ใช้ผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา
4. ใช้ความร้อน

tumblr

อีกทั้งได้แนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารให้หลากหลาย เพื่อไม่ให้ได้รับสารชนิดเดิม ซ้ำๆ และให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด


Like us on Facebook!