Condolences H.M. King Bhumibol KingBhumibol

Condolences of the World to King Bhumibol ผู้นำโลกกล่าวถึงในหลวงอย่างไร

Home / Easy English / Condolences of the World to King Bhumibol ผู้นำโลกกล่าวถึงในหลวงอย่างไร

นับแต่วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ต่างมีพระราชสาส์นและสาส์นแสดงความโศกเศร้าของผู้นำประเทศหลายๆ คนส่งเข้ามา เราจะเห็นคำว่า Condolence คอนโดเลนซฺ

– การแสดงความเสียใจ ที่เป็นหัวข้อข่าวมากมาย เรามาดูกันว่า ผู้นำประเทศต่างๆ เขาได้กล่าวถึงในหลวงของคนไทยอย่างไรบ้าง

Banner Condolences of The World

HIS Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์

“His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s dedication and unbound love towards his subjects, not only won the hearts and minds of the people of Thailand, but also the utmost respect and admiration internationally,”

said the Sultan in his message.

“Throughout more than 70 years of his reign, Thailand saw tremendous socio-economic progress. The Father of the Thai Nation will be dearly missed not only by those who know him personally but also the many whose lives he touched,”

added the monarch.

Cr. Youtube

การอุทิศพระองค์และความรักอันไม่แบ่งเขาแบ่งเราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หาได้เพียงเอาชนะหัวใจคนไทยทั้งผอง แต่ยังได้รับการถวายความเคารพและการสรรเสริญอย่างสูงสุดในระดับสากล… ตลอดระยะเวลา 70 ปีของการครองราชย์ ชาวไทยได้ประจักษ์ถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยิ่งใหญ่ พ่อของแผ่นดินพระองค์นี้มิเพียงจะได้รับการถวายความระลึกถึงด้วยความรักจากผู้ที่รู้จักพระองค์อย่างใกล้ชิดแต่จะทรงได้รับการถวายความรักจากทุกคนที่ได้รับรู้ถึงพระบารมี

Tremendous ทริเม็นเดิส มากมาย ใหญ่โต

Monarch มอน’เนิรฺกขะ – พระมหากษัตริย์, กษัตริย์

Dutch

King Willem-Alexander สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ส

.. has paid tribute to his Thai counterpart King Bhumibol Adulyadej, praising him for

“emphasizing the values of harmony and peaceful cooperation in his country.”

ทรงสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับการที่ทรงสร้างความรักสามัคคีและความสงบสุขในประเทศไทย…

Paid tribute to/เพด ทริบ’บิวทฺ ทู – เเสดงความเคารพ

Cr.Youtube

Dutch Foreign Minister Bert Koenders, in Bangkok for a meeting of the European Union and Southeast Asian nations, called the late king “a symbol for unity”

for the Thai population who played a stabilizing role in politically turbulent times in his country.

นายเบิร์ท โคเอนเดอร์ส รมต. ต่างประเทศ ของเนเธอร์แลนด์ส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีเป็นปึกแผ่น ทรงมีบทบาทเป็นผู้ดำรงค์ไว้ซึ่งความมั่นคงตั้งมั่นระหว่างเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง…

Unity ยู’หนิถิ ความสามัคคี

Turbulent เทอ’บิวเลินทฺ – วุ่นวาย, สับสน

Cr.Youtube

The ministry advises travelers to

“respect the restrictions on social life” imposed by local authorities and says that

“critical comments or discussions about the royal house must be avoided.”

กระทรวงต่างประเทศของเนเธอแลนด์ส ได้ประกาศให้ชาวเนเธอแลนด์สที่เดินทางมาประเทศไทยมีความเคารพในข้อจำกัดทางสังคมควรหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือความเห็นใดๆ เกี่ยวกับราชวงศ์

Restrictions รีสทริค’เชิน – การจำกัด, ข้อจำกัด

Critical คริท’ทิเคิล – เกี่ยวกับการวิจารณ์

South Korean

Park Geun-hye, South Korean President  พัค กึน ฮเย ประธานาธิบดีประเทศเกาหลีใต้

South Korean President Park Geun-hye has credited King Bhumibol for his leadership as the

“father of Thailand and its spiritual pillar”

in offering her condolences to the people of Thailand and its royal family.

เธอได้ชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องความเป็นผู้นำ (Leadership) ของพระองค์ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นพ่อและเสาหลักทางจิตวิญญาณของประเทศไทย

Leadership ลี’เดอะฉิพ  ความเป็นผู้นำ

Pillar พิล’หละ – เสาหลัก เสาต้นใหญ่

Cr.MThai

China

The Chinese Ministry of Foreign Affairs กระทรวงต่างประเทศของจีน

China has credited King Bhumibol for his”remarkable contributions” to Thailand’s development.

ได้ชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่ทรงเป็นผู้ให้ที่หาได้ยากยิ่งแก่การพัฒนาประเทศไทย

Remarkable รีมารฺค’คะเบิล – พิเศษ, น่าทึ่ง, เกินมาตรฐานธรรมดาทั่วไป

The Chinese Ministry of Foreign Affairs said in a statement that

“Bhumibol worked to strengthen ties between China and Thailand and made an irreplaceable contribution to cementing the two people’s friendship and expanding bilateral cooperation.”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงงานในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้แน่นแฟ้น และขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายออกไปอย่างกว้างขวาง

Contribution คอนทระบิว’เชิน– การช่วยเหลือ, การสนับสนุน

Cr.Youtube

The US.

Ashton Baldwin “Ash” Carter, the United States Secretary of Defense. นายแอชตัน บัลด์วิน คาร์เตอร์ หรือ นายแอช คาร์เตอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

“As his majesty’s legacy is being honored around the world, I want in particular to recognize his majesty’s contributions to the longstanding alliance between our two nations,”

Carter said.

กล่าวว่า ด้วยสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้เป็นมรดกอันได้รับการยกย่องไปทั่วโลก กระผมใคร่ขอจดจำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แก่หมู่มิตรอันยาวนานด้วยความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ

Legacy เล็ก’กะสิ – มรดก, ของขวัญ

Alliance อะไล’ เอินซฺ – พันธมิตร

Cr. Youtube

Xi Jinping, Chinese President นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

Xi said that His Majesty

King Bhumibol was the guide of the national development of Thailand and a promoter of China-Thailand friendship.

Such a good relationship between the two countries today was directly linked with the great importance and personal efforts made by King Bhumibol himself,said Xi.

กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงนำและชี้แนะในการพัฒนาประเทศไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีน – ไทยซึ่งเกิดขึ้นอย่างดีเนื่องจากพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระอุตสาหะของพระองค์

Development ดิเวล’เลิพเมินทฺ – ความก้าวหน้า, การพัฒนา

Relationship รีเล’เชินชิพ – ความสัมพันธ์

Cr. Youtube

Australia

Malcolm Turnbull, Australian Prime นายมัลคอล์ม เทิร์นบัล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

“He is a major figure in modern Asian history. Under his reign, Thailand’s population grew from just under 20 million to over 67 million and of course the strides in economic and social development have been enormous,” Turnbull said.

…พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเอเชีย ประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้เติบโตด้วยจำนวนประชากรจาก 20 ล้านคนเป็น 67 ล้านคนและแน่นอนว่ามีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมอย่างมากมาย…

Reign เรน– รัชสมัย

Economic อิคะนอม’หมิค / เอคคะนอม’หมิค –  ในทางเศรษฐศาสตร์

Cr.Youtube

New Zealand

John Key, New Zealand Prime Minister นายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์

“King Bhumibol was the world’s longest serving monarch and presided over a period of transformative growth and development that saw Thailand emerge as a regional leader and one of South East Asia’s major economies,” Key said.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด และทรงดำรงค์ตนในฐานะพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาการเติบโตและการพัฒนาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศก้าวนำในภูมิภาคนี้และยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอันสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Emerge อีเมิร์จฺ – ปรากฏ

Economy อิคอน’นะหมิ – เศรษฐกิจ

Cr.Youtube

Indonesia

Joko Widodo , Indonesian president นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

In a statement at the state palace, said

the king was a world leader who was close to his people and brought prosperity during his reign of 70 years.

“The world has lost a leader who was close to the people, a carrier of peace and unity and prosperity for the people of Thailand.”

He added emphasized that

the Thai King’s modesty and concerns for his people deserves to be emulated.

กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โลกได้สูญเสียผู้นำซึ่งทรงประทับใกล้ชิดพสกนิกร ทรงเป็นผู้นำพาสันติสุข ความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองในช่วง 70 ปีของการครองราชย์… และการที่ทรงเป็นผู้มีความอ่อนน้อมและทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์นี่เอง ประชาชนจึงรักและเคารพพระองค์อย่างสูง

Prosperity พรอสเพอ’ริถิ – ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ

Modesty มอด’ดิสถิ – ความอ่อนน้อม

Cr.Youtube

United States of America

Bill Clinton and Hillary Clinton, Former President his wife Democratic Presidential Candidate นายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฯ พรรคเดโมแครต

have offered their heartfelt condolences over the death of Thailand’s king, calling him a kind, good leader.

Cr.Youtube

“His Majesty deepened ties between the U.S. and Thailand, our first ally in Southeast Asia. He was a true servant leader, acting with wisdom, strength, humility, and genuine care for the welfare of all people,”

the former president said in a statement issued Thursday.

กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นผู้นำที่มีพระเมตตาและดีงาม พระองค์ทรงได้กระชับความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ทรงเป็นผู้นำที่ทรงงานหนัก ทรงปฏิบัติตนและสิ่งต่างๆ ด้วยพระสติปัญญา ความเข้มแข็ง ความอ่อนน้อม และความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อความผาสุกของพสกนิกร

Wisdom วิส’เดิม – ปัญญา, สติปัญญา

Strength สเทรง พลัง, กำลัง

Humility ฮิวมิล’ลิที – ความถ่อมตัว, ความนอบน้อม

Genuine เจน’นูอีน – เเท้จริง, จริงใจ

Cr.MThai

Russia  

 Vladimir Putin, Russian President ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย

Putin said that

King Bhumibol Adulyadej, who died Thursday at age 88, has presided over successful economic development and contributed to the strengthening of Thailand’s positions abroad. He said in his telegram that the king won “sincere love of his people and high respect abroad.” According to the Kremlin, Putin also noted in his letter that the king will be remembered in Russia for his support of friendship and cooperation between the two countries.

กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นผู้แผ้วถางแนวทางสู่ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งยังให้เกิดจุดยืนที่เข้มแข็งของประเทศไทยในเวทีโลก “พระองค์ทรงเป็นผู้ชนะใจทั้งประชาชนซึ่งถวายความรักอย่างจริงใจต่อพระองค์และต่างประเทศซึ่งถวายความเคารพอย่างสูง… และยังกล่าวอีกว่ารัสเซียจะจดจำพระองค์ที่ทรงได้สนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ”

Achievement  อะชีฟว’ เมินทฺ – การบรรลุผล, ความสำเร็จ

Sincere ซินเซียรฺ – จริงใจ

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 27: Russian President Vladimir Putin during a meeting with Russian trade unions leaders at the Kremlin on October 27, 2015 in Moscow, Russia. (Photo by Sasha Mordovets/Getty Images)
Getty Images

The U.N. General Assembly and Security Council ที่ประชุมสมัชชาใหญ่และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ โดยเลขาธิการใหญ่ นายบัน คีมูน

The U.N. General Assembly and Security Council stood in silent tribute to Thailand’s King Bhumibol, and Secretary-General Ban Ki-moon called him

“a unifying national leader” who is “highly respected internationally.”

ได้เรียกขานพระนามว่า ทรงเป็นผู้นำซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาติผู้ซึ่งนานาชาติต่างถวายความเคารพอย่างสูง… หลังจากนั้นก็ยืนถวายความอาลัย

Silent ไซ’เลินทฺนิ่ง, เงียบ

Leader ลีด’เดอะ – ผู้นำ

Cr.Youtube

Germany

Angela Merkel, German Chancellor นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมันนี

has expressed her condolences on the death of Thailand’s King Bhumibol, saying

the monarch modernized and strengthened his country during his seven decades on the throne.

Merkel said in a statement Thursday that King Bhumibol had” worked tirelessly for the welfare of the Thai people” and steered the country through “political and economic crises.”

นางอังเกลากล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นำเอาความทันสมัยและความแข็งแกร่งมาสู่ประเทศของพระองค์ตลอดเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์… นางอังเกลายังกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและขับเคลื่อนประเทศไทยแม้ในวิกฤติการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ

Strengthen สเทรง’เธิน – ทำให้เเข็งเเรงขึ้น, ทำให้มีพลังมากขึ้น

Statementสเทท’เมินทฺ – คำเเถลง, ถ้อยเเถลง

United Kingdom

Theresa May, British Prime Minister นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ

“His Majesty guided the Kingdom of Thailand with dignity, dedication and vision throughout his life. He will be greatly missed,”

she said.

กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงนำประเทศไทยด้วยเกียรติยศ การอุทิศพระองค์ และพระวิสัยทัศน์ตลอดพระชนมายุ พระองค์จะทรงได้รับการถวายความระลึกถึงอย่างมากมาย

Dignity ดิก’นิถิ ความมีเกียรติ, ความสง่างาม

Dedicationเดดดิเค’เชิน  การอุทิศตน

Vision วิช’เชิน วิสัยทัศน์

Cr.Youtube

Sweden

Stefan Lofven, Swedish Prime Minister นายกรัฐมนตรีประเทศสวีเดน

… told Sweden’s TT news agency,

“My condolences to the royal family but also to the whole Thai people. King Bhumibol has meant a lot to the Thai people. That one can notice when in Thailand.”

… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นผู้ที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อคนไทยซึ่งเราจะเห็นได้เมื่อมาเยือนประเทศไทย

Royal family รอย’เอิล แฟม’มิหลิ – ราชวงศ์

Notice โนว’ทิส – สังเกต

Cr.Youtube

India

Narendra Modi, India’s Prime Minister นายนเรนทรา โมดิ นายกรัฐมนตรีอินเดีย

“People of India and I join the people of Thailand in grieving the loss of one of the tallest leaders of our times,

King Bhumibol Adulyadej,” he wrote.

กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ซึ่งนับเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งในโลกในช่วงชีวิตของเรา

Grieving กรี’ฟิง – ความเสียใจ

Cr.Youtube

Malaysia

Najib Razak, Malaysian Prime Minister นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค แห่งมาเลเซีย”

King Bhumibol was a towering presence whose contribution to Thailand, and the rest of the region, is beyond words. We join the Thai people in mourning his loss,”

Najib wrote on his Facebook.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นเสมือนเสาหลักผู้ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานแก่ประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาค เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังน้อยไป เราขอร่วมโศกเศร้าในการสูญเสียไปพร้อมกับคนไทย

Towering เทา’เออะริง – สูงตระหง่าน, ที่สำคัญที่สุด

Beyond บิยอนดฺ – ที่เหนือกว่า

Cr.Youtube

Japan

Shinzo Abe, Japan’s Prime Minister นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

” On behalf of the government of Japan and its people, I express my sincerest condolences,” Abe said in a message released following the king’s death Thursday.

“I remember King Bhumibol as a highly gifted and gentle person.”

“As a spiritual support for the people, His Majesty has led Thailand’s remarkable development and advancement of the people’s living standard,”

Abe said.

กระผมจะจดจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะผู้ทรงพระอัจฉริยภาพและสุภาพอ่อนโยนอย่างสูง… และการที่ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงนำประเทศสู่การพัฒนาที่สำคัญและความก้าวหน้าในมาตรฐานชีวิตของประชาชน

Advancement แอ็ดวานซเมินทฺ – การก้าวไปข้างหน้า

Standard สแทน’เดิรฺด – มาตรฐาน

Cr.Youtube

Prime Minister Hun Sen สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน

… “His wise kingship and tireless devotion to his nation, with great personality, will always be remembered by all Thai People,”

Mr Hun Sen said.

… ความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และการอุทิศพระองค์ด้วยความมีพระวิริยะอุตสาหะแก่ประเทศชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยพระราชบุคลิกของพระองค์จะได้รับการจดจำอยู่ในใจคนไทยเสมอไป…

Devotion  ดิโฝเชิน– การอุทิศตัว, การใส่ใจ

26Hun Sen Youtube