Saving for a rainy day มาดูคำที่เกี่ยวกับการเก็บเงินกัน

Home / Easy English / Saving for a rainy day มาดูคำที่เกี่ยวกับการเก็บเงินกัน

เงินเดือนออกกันหรือยังพวกเราเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย บางคนบอกว่าเงินออกแล้ว (ออกจากกระเป๋าไปหมดแล้วด้วยหรือเปล่า) แต่ก่อนที่จะใช้เงินไปอย่างเพลิดเพลินในแต่ละเดือน อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นเงินออม – Saving ด้วยนะ แบบที่ฝรั่งเขามีสำนวนที่ว่า Saving for a rainy day. (ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน คงได้ใช้กันเปรมไปเลย ใช่เหรอ?) มันคือการเก็บเงินไว้สำหรับอนาคตหรือเผื่อฉุกเฉินนั่นเอง เรื่องเงินนี่อย่าประมาทเด็ดขาดเชียวนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ MThai English จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเก็บเงิน ใช้เงิน ว่าในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรและใช้แบบไหนได้บ้าง

saving money
Getty Images

Saving money – การเก็บเงิน

Save up (money)

I try to save up more money for a car.  ฉันพยายามที่จะเก็บเงินให้มากขึ้นเพื่อจะซื้อรถสักคัน

Squirrel away (money) {ออกแนวซ่อนเงิน}

He squirreled away a lot of money while he was working.  เขาเก็บเงินได้เยอะมากในช่วงที่เขาทำงานอยู่

* Squirrel – กระรอก แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกับคำว่า away จะกลายเป็น phrasal verb แปลว่าเก็บสะสมเงิน (หรือสิ่งของก็ได้) ซึ่งมาจากนิสัยของกระรอกน้อยที่ค่อยๆ สะสมหรือซ่อนอาหารเอาไว้สำหรับหน้าหนาว ดังนั้น squirrel (money) away จะมีความหมายประมาณว่าเก็บสะสมเงินเอาไว้เพื่อใช้ยามจำเป็นเท่านั้น

เรายังพบ Squirrel away ในการบอกว่า เงินนั้นถูกซุกซ่อนเอาไว้ เช่น The companies have been squirreling away money in offshore bank accounts. – บริษัทพวกนี้ต่างก็ซุกเงิน (ที่ไม่อยากให้ใครรู้ที่มาที่ไป) ในธนาคารบนเกาะพวกนั้น

saving money
Getty Images

Salt (money) away

My parents have been salting some money away for their retirement. พ่อแม่ของฉันได้เก็บเงินมาเรื่อยๆ เพื่อเอาไว้ใช้ยามเกษียณ

*คำว่า Salt – เกลือ ถูกนำมาเปรียบกับเงินทองก็เพราะสมัยก่อน เกลือเป็นของมีค่าดั่งเงินทอง (พวกค่าเงิน แบงค์ เหรียญ เพิ่งมาถูกกำหนดใช้ในระยะหลังจากที่มนุษย์ใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันโดยไม่มีเงินมาเป็นตัวกลาง Barter บาเทอรฺ การแลกเปลี่ยนผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่มีโดยไม่ใช้เงิน) คำว่า เงินเดือน Salary มีรากศัพท์มาจากคำว่า Salt และคำว่าเงินในภาษาอิตาเลียนก็คือ Soldi 

Put (money) aside / Put aside (something) – กันเอาไว้

Each month, she puts some money aside for an emergency. เขากันเงินเอาไว้ในแต่ละเดือนเผื่อฉุกเฉิน

saving money
Getty Images

Spending money – การใช้เงิน

Dip into (money) เอาเงินที่ออมไว้ออกมาใช้บางส่วน

I had to dip into my savings account to repair my car. ฉันต้องดึงเงินเก็บออกมาเพื่อซ่อมรถ

Splash out ใช้เงินเยอะ (โดยไม่จำเป็น)

I’ve just splashed out on my birthday party. ฉันเพิ่งผลาญเงินไปกับงานวันเกิดของตัวเอง

Max out (credit card) รูดบัตรเครดิตจนเต็มวงเงิน

She has maxed out her 3 credit cards.  เขารูดบัตรเครดิตไปจนเต็มวงเงินทั้งสามใบแล้ว (ดีนะมีแค่ 3 ใบ)

saving money
Getty Images

Follow us on MThai English Facebook !!!