15 Uncountable Nouns Often Mistaken 15 คำนามนับไม่ได้ที่ใช้ผิดบ่อย

15 Uncountable Nouns Often Mistaken 15 คำนามนับไม่ได้ที่ใช้ผิดบ่อย

ไวยากรณ์เรื่องคำนาม หรือ Noun ออกเสียงว่า นาวนฺ นี้ พวกเราเรียนกันในชั้นประถม 2 หรือ 3 แล้วแต่โรงเรียน เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษแบบเบเบ (เบสิค Basic) ที่เป็นรากฐานของการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นสูงๆ…

8 Two-word Verbs of Travel 8 กลุ่มคำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

8 Two-word Verbs of Travel 8 กลุ่มคำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ชั่วโมงนี้ หลายคนอาจเตรียมตัวไปเที่ยว เริ่มมีการเตรียมสัมภาระเพื่อจะปลีกตัวออกไปจากชีวิตประจำวันอันแสนจะธรรมดาตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Get away เก็ท ถะ-เวย์ ก็บอกเจ้านายที่ทำงานไปสิ I need to get away. ไอ หนีด…