Ginger knob / minge ขิงเมืองไหนก็แรงทั้งนั้น

มีคำเรียกคนผมแดงว่า Red head หรือบางทีก็เรียกว่า Ginger head คงเป็นเพราะสีสันและฤทธิ์แรงของเจ้าของสีผม (ตามธรรมชาตินะ คือ born red หรือ born ginger) มีคำไม่สุภาพที่ใช้เรียกเจ้าของสีขน…

Kneel Salute คุกเข่าวันทยาหัตถ์

อาจจะนับได้ว่า เป็นนวัตกรรมทางทหาร Militarial innovation ที่มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้กระทำการคุกเข่าวันทยาหัตถ์ “Kneel Salute” อย่างเป็นทางการ เมื่อนายทหารรักษาพระองค์ผู้ยืนประจำหน้าที่ในขณะที่มีขบวนเคลื่อนย้ายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากโรงพยาบาลศิริราชในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ต่างคุกเข่าลงกับพื้นดินและยกมือทำวันทยาหัตถ์เพื่อแสดงความน้อมเคารพพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย Kneel…