I Would Like ประโยคใสๆ เอาไว้บอกช่างทำผม

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง แต่ไม่อาจแข่งกับ App ฟรุ้งฟริ้ง แต่ทรงผมที่เราอยากมีนั้นไม่อาจสั่งด้วยแอป ถ้าใครมีโอกาส หรือแม้แต่ไม่มีโอกาสคุยกับช่างผมเป็นภาษาอังกฤษ แต่การรู้จักศัพท์แสงภาษาอังกฤษเอาไว้บอกช่างผมในสิ่งที่เราต้องการก็สมควรอยู่นะ MThai English ขอเสนอประโยคและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เมื่อไปร้านทำผม What would you…

6 คำเปลี่ยนไปเมื่อชาวเน็ตใช้ในสื่อออนไลน์ 6 Words Differently Used Online

หลายคนอาจมีประสบการณ์ที่คุยกับพ่อแม่ ลุงป้า น้าอา หรือแม่กระทั่งปู่ย่าตายายด้วยคำศัพท์ที่ลูกหลานอย่างเรา “คือแบบ” เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบาย แต่ทำไม้ ทำไม ผู้อาวุโสของเรากลับเข้าใจยากเย็น เช่น เรา: “ถ้าจะสมัครเฟสฯ คุณป้าต้องมี ‘เมล ค่ะ”…

5 of Strong Idioms ไม่ต้องสตรองก็ควรรู้

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่อยากเข้มแข็ง Strong แม้คำว่าสตรองที่คนไทยใช้ตามสมัยนิยมนั้นมิได้มีความหมายในเชิงเข้มแข็งอย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงความอาจหาญ ดูมั่นหน้ามั่นตา ดูสู้ชีวิตอีกด้วย แม้แต่อาจจะหมายถึงยอมทุกอย่างเพื่อสิ่งหนึ่ง และมักใช้สตรองกับเพศหญิง โดยตั้งอยู่บนหลักคิดที่ว่าผู้หญิงในสังคมไทยต้องไม่เป็นดังที่กล่าวมาแต่เมื่อมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเกิดเป็นดังที่กล่าวมา เธอก็จะกลายเป็น “สตรอง” ไปในทันที อย่าง Belle –…